Information
มอบเงินประกันกลุ่ม (15 กพ.65)
       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) , นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ) , นายวินัย สุริยปราการ (รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการ และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินประกันกลุ่ม ให้แก่ทายาทของนางสมศรี เวชรัตน์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด