Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (4 มีนาคม 65)
       วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตพร้อมด้วยรองประธานฯ กรรมการฯ ที่ปรึกษาและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาทนางปริญดา คุ้มบ้าน ณ วัดขจรรังสรรค์
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด