Information
มอบเงินประกันกลุ่ม+มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย+มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (5 เมย. 65)
       วันที่ 5 เมษายน 2565 ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการและประธานศูนย์ประสานงาน) และนายรังสรรค์ พลสมัคร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ ) มอบเงินประกันกลุ่ม มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่ทายาทของ นายแสงไทย นราราษฎร์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด