Information
มอบเงินประกันกลุ่ม+มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย+มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (18 เมย. 65)
       วันที่ 18 เมษายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ) และนางเนาวรัตน์ สุทธิธรรมโสภณ (รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ) มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม+สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย+สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของออมทรัพย์ครูไทย ให้กับทายาทของนายประสิทธิ์ แต่สกุล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด