Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (3 พค. 65)
       วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาท นายอัศจรรย์ บุนนาค ณ วัดพุทธมงคลนิมิตร
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด