Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันชีวิตกลุ่ม (28เมย.65)
       วันที่ 28 เมษายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันชีวิตกลุ่ม ให้กับทายาทนายพรเทพ ต่อวงศ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด