Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (9 มิย. 65)
       วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต พร้อมด้วยรองประธานฯ กรรมการฯ ที่ปรึกษาและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาทนางโสภาพันธุ์ ลีลากิจรุ่งเรือง ณ วัดพระทอง
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด