Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (24 สค.65)
       วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) พร้อมด้วย นายประชา ชลชวลิต (กรรมการ) นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร (กรรมการ) , นางสาวสมจิต ธัญประสาท (กรรมการและเลขานุการ) , ที่ปรึกษาและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้กับทายาทนางปราณี จันทร์เพ็ญ ณ วัดพระทอง
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป