Information
มอบเงินประกันกลุ่ม (5 ตค.65)
       วันที่ 5 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินประกันกลุ่ม ให้แก่ทายาทของนายอากิต ปิยะพันธ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด