Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (21 ตค.65)
       วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ วางพวงหรีด เคารพศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ทายาท นายอาทิตย์ อี่งสกุล ณ วัดโฆษิตวิหาร
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด