Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (3 มค.66)
       วันที่ 3 มกราคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการและรองผู้จัดการ วางพวงหรีด เคารพศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ทายาท นางนฤมล วุฒิชาญ ณ วัดโฆษิตวิหาร
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด