Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (10 มค.66)
       วันที่ 10 มกราคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ วางพวงหรีด เคารพศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ทายาท นางสาวปิยาภรณ์ กาจกล้า ณ วัดแสนสุข
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด