Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (10 กพ.66)
       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการและเหรัญญิก) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) วางพวงหรีด เคารพศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ทายาท นางประพิมพิศ ใจสมคม ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด