Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (14 กพ.66)
       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ)พร้อมคณะกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ วางพวงหรีด เคารพศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ทายาท นางสาวบุญศรี เทพบำรุง ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด