Information
มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (16 กพ. 66)
       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) พร้อมคณะกรรมการ มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของออมทรัพย์ครูไทย ให้กับทายาทของนางสุดธิดา วรจิตตกุล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด