Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (17 กพ.66)
       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) และนายโชคอภิพงษ์ ทดแทน (นิติกร) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ทายาท นางบุญชิต ช่วยเจริญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด