Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (23 กพ.66)
       วันที่ 23 กุมภาพันธ 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการ วางพวง หรีดเคารพศพและมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกให้แก่ทายาท นายไพจิตร นาขวัญ ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโฆษิตวิหาร
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด