Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (28 เมย.66)
       วันที่ 28 เมษายน 2566 นายนิยม พรหมขุนทอง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการ วางพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกให้แก่ทายาท นายสุพรรณ ณ ถลาง ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโฆษิตวิหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด