Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (8 พค.66)
       วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการ และผู้จัดการ มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท นางเจริญศรี ก้ามจำรูญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด