Information
มอบเงินประกันกลุ่มและเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (8 พค.66)
       วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการ มอบเงินประกันกลุ่มและเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท นางบุญช่วย มณีศรี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด