Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (23 พค.66)
       วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นายบุญส่ง เชื้อนาคา ณ วัดถลางพระนางสร้าง ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด