Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (7 มิย.66)
       วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นางวิภา เกลื่อนสิน ณ วัดสว่างอารมณ์ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด