Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (27 กค.66)
       วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการและ นายสวัสดิ์ อยู่คง ผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นางสาวจิราพัชร บรรจงแต้ม ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด