Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (24 สค.66)
       วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นางสมศรี ศุภศรี ณ วัดมงคลนิมิตร(วัดกลาง) ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด