Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (28 สค.66)
       ววันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายนิยม พรหมขุนรอง ประธานกรรมการ , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน รองประธากรรมการและคณะกรรมการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นายมนตรี พรมสิทธิ์ ณ วัดศรีสุนทร (ลิพอน) ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด