Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (28 สค.66)
       วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายนิยม พรหมขุนรอง รองประธานกรรมการ , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน รองประธานกรรมการและคณะกรรมการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นายผ่อง พรหมภักดี ณ วัดเก็ตโฮ่ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด