Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (30 สค.66)
       วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นายสันติ พงศ์ภัทรวัต ณ วัดกะทู้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด