Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (06 กย.66)
       วันที่ 06 กันยายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นางจีรภรณ์ ทองเกตุ ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด