Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (19 กย.66)
       วันที่ 19 กันยายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นายประวัติ นวลนิรันดร์ ณ วัดโฆษิตวิหาร ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด