Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (05 ตค.66)
       วันที่ 05 ตุลาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นายพัฒน์ จันทร์แก้ว ณ วัดโสภณวนาราม (วัดป่าคลอก) ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด