Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (06 ตค.66)
       วันที่ 06 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นายจำเนียร กัณสุทธิ์ ณ วัดพระทอง (วัดพระผุด) ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด