Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (10 ตค.66)
       วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นางสาวสุภา กิระอนันต์ ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด