Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (26 ตค.66)
       วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นายติว รุจีมาศ ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด