Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ( 30 ตค.66)
       วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นายมาลัย ปิลวาสน์ ณ วัดเทพกระษัตรี (บ้านดอน) ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด