Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ( 30 ตค.66)
       วันที่ 06 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ และนายเกรียงศักดิ์ นาคปาน รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นางปราณี วีระกิจ ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด