Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (21 พย.66)
       วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ และนายเกรียงศักดิ์ นาคปาน รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นางจันทร์ทิพย์ ชูช่วย ณ วัดโฆษิตวิหาร ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด