Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (5 กพ.67)
       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นายวิบูลย์ ธนกิจจานนท์ ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง (วัดกลาง) ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด