Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (23 พค. 67)
       วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต และผู้จัดการสหกรณ์ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาทนางสุพัตรา ต่อฑีฆะ ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด