Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (28 พค. 67)
       วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต และผู้จัดการสหกรณ์ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาทนายสันติสุข ทั่งกลาง ณ วัดโฆษิตวิหาร ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด