Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (30 พค. 67)
       วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต และผู้จัดการสหกรณ์ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาทนายนายสุธรรม มิ่งวัน ณ วัดเมืองใหม่ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด